Aantal pagina's
81
Vak
Functionele Biologie van planten, fungi en protisten (2e BA)
Docent
Nico Koedam
Richtingen
Eigenaar
Wetenschappelijke Kring
Faculteit
Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen
Instelling
Vrije Universiteit Brussel
Informatie

Getypte samenvatting geschreven tijdens het academiejaar 2018-2019 over het deel Fysiologie. Dit is enkel een houvast en dient niet als enige bron voor het verwerken van de leerstof beschouwd te worden, aanwezigheid tijdens de les is steeds aangeraden